Welkom op de startpagina van het Console project

CONSOLE is een project dat wordt medegefinancierd door de Europese Commissie – Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer en loopt 24 maanden tot september 2013.

Welkom op de startpagina van het CONSOL-project

CONSOL is een project dat wordt medegefinancierd door de Europese Commissie – Directoraat-generaal Mobiliteit en Transport en loopt 24 maanden tot september 2013. Bijdragende partners uit 8 Europese landen werken aan een interdisciplinaire aanpak van mobiliteitsgedrag en mobiliteitsbehoeften van de groeiende groep van oudere weggebruikers

Persoonlijke mobiliteit is toegenomen wordt nu gezien als een verworven recht toekomstig vervoersbeleid moet inclusief worden ontworpen Doelstellingen: alle segmenten van de vergrijzende Europese bevolking kunnen veilig mobiel zijn en zo lang mogelijk een autonoom leven leiden.
(Europese Commissie, Witboek over een gemeenschappelijk vervoersbeleid)

Het doel van CONSOL is het bevorderen en waarborgen van veilige mobiliteit voor alle segmenten van de steeds heterogene vergrijzende Europese bevolking, evenals het bevorderen van het huidige begrip van mobiliteitsbehoeften en veiligheidskwesties met de nadruk op verschillende sociaaleconomische variabelen en het afdekken van onvoldoende bestudeerde kennislacunes binnen dit veld (bijvoorbeeld: ongevallen met één voetganger en niet-crash openbaar vervoer)

CONSOL: Road safety in the ageing societies – CONcerns and SOLutions

CONSOL is a project co-funded by the European Commission – Directorate General for Mobility and Transport and will run 24 months until September 2013. Contributing partners from 8 European countries are working on an interdisciplinary approach on mobility behaviour and mobility needs of the growing group of older road users

CONSOL is gericht op het bevorderen van kennis door:

  • het combineren van huidige kennis over mobiliteit en veiligheid met het nieuwste bewijs uit fundamenteel onderzoek (bijv. genderstudies, sociale gerontologie & bevindingen over gezondheid en functionaliteit met leeftijd), terwijl ook
  • het dekken van veiligheidskwesties voor ouderen (bijv. ongevallen met één voetganger en niet-crash openbaar vervoer)
  • Best practice-analyse en bespreking van haalbaarheid
  • Analyses van de rollen van de verschillende relevante maatschappelijke actoren

Het langetermijnresultaat van CONSOL is de verbetering van de verkeersveiligheid binnen de Europese Unie, met name voor oudere weggebruikers door:

  • de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende maatschappelijke actoren begrijpen en
  • Het afdekken van bestaande kennislacunes om ervoor te zorgen dat
  • beleidsbeslissingen op een solide basis worden genomen.Als resultaat op korte termijn zal het project nieuwe kennis creëren over
  • de veiligheid van de heterogene groep oudere verkeersdeelnemers in verschillende vervoerwijzen
  • het complexe samenspel van verschillende maatschappelijke actoren rond vraagstukken die van invloed zijn op de veilige mobiliteit van oudere verkeersdeelnemers.

Partners