CONSOL: Verkeersveiligheid in de vergrijzende samenleving – ZORGEN en OPLOSSINGEN

CONSOL is een project dat wordt medegefinancierd door de Europese Commissie – Directoraat-generaal Mobiliteit en Transport en loopt 24 maanden tot september 2013. Bijdragende partners uit 8 Europese landen werken aan een interdisciplinaire aanpak van mobiliteitsgedrag en mobiliteitsbehoeften van de groeiende groep van oudere weggebruikers

CONSOL is gericht op het bevorderen van kennis door:

 1. het combineren van huidige kennis over mobiliteit en veiligheid met het nieuwste bewijs uit fundamenteel onderzoek (bijv. genderstudies, sociale gerontologie & bevindingen over gezondheid en functionaliteit met leeftijd), terwijl ook
 2. het dekken van veiligheidskwesties voor ouderen (bijv. ongevallen met één voetganger en niet-crash openbaar vervoer)
 3. Best practice-analyse en bespreking van haalbaarheid
 4. Analyses van de rollen van de verschillende relevante maatschappelijke actoren

Het langetermijnresultaat van CONSOL is de verbetering van de verkeersveiligheid binnen de Europese Unie, met name voor oudere weggebruikers door:

 1. de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende maatschappelijke actoren begrijpen en
 2. het afdekken van bestaande kennislacunes om ervoor te zorgen dat beleidsbeslissingen op een solide basis worden genomen.
 3. Als resultaat op korte termijn zal het project nieuwe kennis creëren over
 4. de veiligheid van de heterogene groep oudere verkeersdeelnemers in verschillende vervoerwijzen
 5. het complexe samenspel van verschillende maatschappelijke actoren rond vraagstukken die van invloed zijn op de veilige mobiliteit van oudere verkeersdeelnemers.

Partners

 • OOSTENRIJK: Factum Chaloupka & Risser OG (coördinator)
 • DENEMARKEN: DTU – Technische Universiteit van Denemarken, Ministerie van Transport
 • VK: TRL Limited – Laboratorium voor transportonderzoek
 • FRANKRIJK: IFSTTAR – Ifsttar Frans instituut voor wetenschap en technologie voor transport, ontwikkeling en netwerken
 • SPANJE: UVEG – Universitat de Valencia-Estudi General
 • ZWEDEN: VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • TSJECHISCHE REPUBLIEK: CDV – Centrum Dopravního Výzkumu (Transportonderzoekscentrum)
 • IERLAND: TCD – Trinity College Dublin

Financiering

CONSOL is een project medegefinancierd door de Europese Commissie – Directoraat-generaal Mobiliteit en Transport

 • Projectduur: 24 maanden (09/2011 – 09/2013)
 • Totale projectkosten: 671.213€

Werkpakketten

CONSOL is opgedeeld in 8 werkpakketten die verschillende methodieken toepassen om het onderwerp verkeersveiligheid bij senior weggebruikers te behandelen:

Lees meer: Werkpakketten