Projectresultaten en opleveringen

  • De resultaten van het CONSOL-project worden gepresenteerd in het licht van de projectdoelstellingen:

Algemene doelstelling van CONSOL:

  • Veilige mobiliteit bevorderen en waarborgen voor alle segmenten van de steeds heterogene ouder wordende Europese bevolking

Specifieke doelstellingen van CONSOL:

  • Om het huidige begrip van mobiliteitsbehoeften en veiligheidskwesties te vergroten (met focus op verschillende sociaal-economische variabelen)
  • Om onvoldoende bestudeerde kennislacunes op dit gebied op te vullen (bijvoorbeeld: ongevallen met één voetganger en niet-crash openbaar vervoer)
  • In kaart brengen en analyseren van het samenspel van de verschillende belanghebbenden en spelers wiens acties en beslissingen vanuit politiek perspectief van invloed zijn op de totstandkoming en het succes van vervoersbeleid
  • Best Practice Analyse van oplossingen voor veiligheidsmanagement van senior weggebruikers (vragen: haalbaarheid, relevante stakeholders, implementatie)
  • Verspreiding van bevindingen en aanbevelingen (via: website, een referentiegroep bestaande uit belangrijke belanghebbenden, seminars van belanghebbenden voor een breder scala aan spelers, enz.)
De deliverables en rapporten die in de loop van het CONSOL-project zijn geproduceerd, zijn openbaar beschikbaar om te downloaden op de deliverables-pagina.