Werkpakketten

CONSOL is onderverdeeld in 8 werkpakketten die verschillende methodieken toepassen om het thema verkeersveiligheid voor senioren weggebruikers aan te pakken:

Wp1- Ontwikkeling van door de eindgebruiker gestuurd contractueel kader

Het WP1 doel is de ontwikkeling van het AECPG contractueel kader, inclusief modelcontracten die de kern van het project vormen. De betrokkenheid van de relevante praktijkgemeenschap is daarbij groot. Dit werkpakket is zo georganiseerd dat input van andere WP’s wordt verzameld en stap voor stap in het kader wordt opgenomen in een proces van co-geconstrueerde kennisopbouw en operationalisering.

WP2- Diagnostiek van bestaande ervaringen over aecpg’s

WP2 biedt een inventaris en een kwalitatieve beoordeling van bestaande en/of geïmplementeerde contractuele oplossingen voor de verbeterde levering van AECPG’s in de EU en andere landen. In nauwe samenwerking met WP1 worden bestaande initiatieven geïdentificeerd en geanalyseerd om mogelijkheden voor verbetering op te sporen die tijdens het project moeten worden bestudeerd. De nadruk ligt daarbij op milieugerelateerde landpachtsystemen, resultaatgerichte benaderingen, benaderingen van collectieve uitvoering en voor de waardeketen.

Wp3-  Haalbaarheid van nieuwe contractoplossingen voor agrariërs en andere belanghebbenden

WP3 onderzoekt de aanvaardbaarheid, de voorkeuren en het waarschijnlijke gedrag van agrariërs en andere actoren die betrokken zijn bij innovatieve AECPG-contract. Dat door secundaire gegevens en enquêtes in de geselecteerde regio’s te onderzoeken. De resultaten van dit werkplan worden verder geëvalueerd, gevalideerd en verbonden door middel van lokale projecten.

Wp4- Simulatie en prestaties van nieuwe contractoplossingen

De in WP1 overwogen contractoplossingen worden gemodelleerd door middel van bio-economische simulatiemodellen en geïntegreerde modellen. Zo wordt er voortgebouwd op de cases uit WP2 en de informatie uit WP2 en 3. Dankzij deze modellen worden de beperkingen van de praktijkervaring overwonnen, waardoor het mogelijk wordt om de inzichten in mechanismen en bestuurszaken over te dragen tussen de case studies.

Wp5- Praktijkgemeenschap, opleiding en testen van het kader

De belangrijkste doelstelling van WP5 is om een praktijkgemeenschap rond het project op te bouwen en om voor feedback en een gezamenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kader te zorgen. De praktijkgemeenschap is belangrijk voor het trainen en animeren van alle belanghebbenden in een samenwerkingsverband. Door middel van WP6 en de juiste technologie wordt dit bewerkstelligt.

WP6 Impact

WP6 heeft als doel om de impact van het project te vergroten. Dat gebeurt door middel van een samenwerkingsverband tussen de relevante belanghebbenden en door middel van interactie met de overige werkplannen (voornamelijk WP1 en WP5). Er wordt een uitgebreide communicatiestrategie ingezet en er wordt een reeks doelstellingen bepaald met betrekking tot welke kennis en resultaten waar, wanneer en met wie gedeeld worden.

Wp7- Coördinatie en beheer

WP7 is gericht op de coördinatie en het monitoren van de activiteiten, het administratief en financieel beheer. Daarnaast komen de volgende zaken aan bod bij WP7:

  • Coördinatie van de rapportage
  • Productie van deliverables
  • Beheer van de gegenereerde kennis om de exploitatie- en impact (WP5 en WP6) te vergemakkelijken
  • Het oplossen van eventuele conflicten.

Wp8- Ethische vereisten

De in het project CONSOLE beoogde onderzoeksactiviteit zal worden uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele ethische beginselen en de toepasselijke nationale en internationale EU-wetgeving, waaronder:

  • Het EU-Handvest van de Grondrechten
  • Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming